Foreldreundersøkelsen

Vi har årlig en foreldreundersøkelse som utarbeides av UDIR og er lik for hele landet. Resultater publiseres på www.barnehagefakta.no
Vi er strålende fornøyd med resultatet, trivsel i barnehagen fikk 5 poeng av 5 oppnåelige i november 2018.