Foreldreundersøkelsen 2017

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Eiksmarka bhg

2017

54 / 55 (98,18 %)

04.12.2017

Lepus

2017

13 / 13 (100,00 %)

04.12.2017

Orion

2017

20 / 21 (95,24 %)

04.12.2017

Pyxis

2017

21 / 21 (100,00 %)

04.12.2017

Foreldreundersøkelsen

Eiksmarka bhg

Lepus

Orion

Pyxis

Ute- og innemiljø

4,7

4,8

4,7

4,7

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

5,0

4,9

4,9

Barnets trivsel

5,0

5,0

5,0

5,0

Informasjon

4,8

4,9

4,8

4,8

Barnets utvikling

4,9

5,0

4,9

5,0

Medvirkning

4,8

4,9

4,7

4,8

Henting og levering

4,8

4,9

4,8

4,7

Tilvenning og skolestart

4,8

5,0

4,6

4,9

Tilfredshet

4,9

4,9

4,9

4,9

Samisk bolk

-

-

-

-