Dokumenter

Årsplan, overgang til skole og evalueringer er lagt inn under egen flik på venstre side.
Her kommer en del andre dokumenter som er relevant for oss.
Vedtekter For Eiksmarka Barnehage, org 976.791.134

Lov om barnehager

Rammeplan (2017)

Barnehagemeldingen for Bærum Kommune 2015 - 2025

Kvalitetsplan for barnehagen 2019

Handlingsplan mot mobbing for Bærum


Gode råd om sykdom og helse hos barn (Folkehelsekontoret i Bærum)