Styret

Eierstyret i Eiksmarka Barnehage består av:
Sven Krohn (leder), Kristoffer Landmark-Larsen, Hilde Sandvik Lund, Anders Bonesmo, Anders B Frøystad, Trude Lie-Hemminghytt, Anne-Lene Å Hødnebø og Christine Wallentin. Styret ble valgt på årsmøte i april 2018 og sitter frem til årsmøte i 2019.
Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter (se under dokumenter). Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.