Brukerundersøkelser

Våre brukerundersøkelser skjer regelmessig i statlig regi. Eiksmarka Barnehage fikk 4,9 av 5,0 oppnåelige poeng i 2016. Resultatene kan leses nederst på siden på nettsiden for Eiksmarka Barnehage på barnehagefakta.no
(Klikk her) På barnehagefakta.no vil man også se andre nøkkeltall for vår barnehage og man kan søke seg inn på alle barnehager i landet.

I brukerundersøkelsene får vi også mange kommentarer (fra 2013):

· Eiksmarka møter barna der de er, med forståelse, omsorg, humor og tilpassede utfordringer og læringsmuligheter

· Eiksmarka barnehage møter barna der de er med forståelse, omsorg, humor og varme - gir tilpassede utfordringer og muligheter for læring. Å levere og hente i denne barnehagen har vært høydepunkter i snart 8 år i strekk (har (hatt) tre barn i denne barnehagen)

· Fantastisk barnehage-unikt personale

· Personalet ser hvert enkelt barn og deres unike sider og er flinke til å bygge videre på det. De tar godt vare på barna og det føles trygt og godt å la barna være her på dagtid. Det er veldig god infoflyt fra bestyreren og personalet. Unik barnehage!

· Personalet er opptatt av et godt samspill mellom foreldre, barn og barnehage. Vektlegger læring i lek, noe de lykkes med. De voksne er omsorgsfulle og gode rollemodeller.

· Veldig fornøyd!

· Vi er veldig fornøyd med Eiksmarka Barnehage. Ansatte er engasjert og omsorgsfulle. De ser på hvert eneste barn. Det bruker mye energi til å lage en variert og stimulerende hver dag for barna. Vi som foreldre er utrolig glad for den fantastiske jobb de gjør.

· Verdens beste barnehage

· Eiksmarka barnehage fremstår som veldig ryddig, ordentlig, ren og moderne. De ansatte er veldig imøtekommende, flinke med barna, og har god kontroll på de enkelte barna.
Opplegget er bra, variert, pedagogisk, og med mye rom for frilek.
Skulle gjerne sett at det ble ansatt en mann på Pyxis (avdelingen min sønn går på), da jeg tror det hadde vært sunt for både jentene og guttene på avdelingen, men ellers er vi svært fornøyde:-)

· Dere er flinke og vi ser frem til nytt år!

· Rett og slett en fantastisk barnehage!