Styret

Eierstyret i Eiksmarka Barnehage består av:
Sven Krohn (leder), Kristoffer Landmark-Larsen, Hilde Sandvik Lund, Anders Bonesmo, Anders B Frøystad, Trude Lie-Hemminghytt, Anne-Lene Å Hødnebø og Christine Wallentin. Styret ble valgt på årsmøte i april 2018 og sitter frem til årsmøte i 2019.
Styremøter i denne perioden holdes mandager kl 19.00 på følgende datoer:
2017 2017 2018
27.03
04.09
12.03
Årsmøte 24.04
20.11
Årsmøte 09.04

11.05


28.05
Styrets oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter (se under dokumenter). Saker til behandling i styremøtene kan sendes til barnehagen på mail fra alle andelshavere (foreldre) med plass i barnehagen minst 1 uke før møtetidspunkt.