Mellomavdelingen- Pyxis

Avdelingen Pyxis har 21 barn i alderen 3 og 4 år, og 4 ansatte.
4-års gruppen deles mellom Orion og Pyxis, de eldste går på Orion og de yngste på Pyxis.

På Pyxis har barna vokst fra småbarnsavdelingen selv om noen bare er 2 1/2 år. Det er mye som skal læres, og det kommer litt etter litt. Vi jobber mye med språk og sosial kompetanse. Mange nye rutiner skal læres. Barna lærer seg å forholde seg til større grupper, andre voksne, og de får andre utfordringer enn på småbarnsavdelingen. Bord og stoler er tilpasset og interesser og lekemateriell er mer utfordrende. På Pyxis er barna på vei til å bli store og klare for Orion :)