Grønt flagg. Miljøsertifisering

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler.

Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.

Grønt Flagg er et virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning (Education for sustainable Development - ESD).

Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner utarbeidet av enheten.

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen.

Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet.

Under fliken Dokumenter og Årsplan - nederst på siden vil du finne temaer og prosjektrapporter.