De største barna på Orion

Orion 2018: Vi har barn med egge- og nøtteallergi, samt PKU. Foreldre på Orion, spør personalet om dere ønsker tips til servering ved f.eks. bursdager eller ta kontakt direkte med foreldrene til barnet det gjelder. Oppskrift på allergikaker finnes under fliken Nyheter, mat og div, og deretter ny flik Mat.

På Orion er barna størst og eldst - det er 21 barn i alderen 4-6 år. Aktivitetene på Orion er skoleforberedende. Nysgjerrighet er i fokus og vi jobber med det å kunne stille spørsmål og undre seg over...
Barna er med på forskerprosjekter som de rapporterer inn på nettet, og har samlet inn fakta om vær- og nedbørmåling, meitemarkarter i nærområdet, og de små forskerne har funnet fossiler i bergartene på Eiksmarka. De har prosjekt om pingviner og Antarktis, om klovneansiktene til Marianne Auli og maurdronningen "Maud", for å nevne noe..
Orion-barna er fysiske og liker utfordringer. De går på ordentlige turer med bål og matlaging, de får oppgave å finne blomster, blader eller insekter. Tilbake i barnehagen skal artene bestemmes, få et navn og fakta hentes inn. Plansjer henges opp etter hvert. Barna får tilbud om skiskole og svømmekurs, de elsker gymtimene i gymsal og Røris etter musikk! Om sommeren er det rockering-konkurranser (også for de voksne), og vi hopper mye slengtau.
Orion liker også å veve, fingerhekle og sy. Barna lager gymposer med eget stofftrykk. I språk formulerer de fine setninger og lager egne tulleregler, men også historier og eventyr. Hver sommer utgir Orion sin egen avis med sitater fra barna gjennom året.
Det er mye Orion-barna også må øve seg på: Hilse pent, si "ha det", innestemme, ta vare på venner, bry seg om... Sosial kompetanse øves inn gjennom temasamlinger med dukker, bilder og samtale med barna. De største barna er gode forbilder for alle de små!

Dette bør barna kunne før de begynner på skolen

Barnehagen har et godt samarbeid med skolene i nærområdet. Orion har skoleforberedende aktiviteter av ulik karakter. Mange undervurderer kanskje barnehagens arbeid? Hva med sosial kompetanse (se mer om hva det innebærer under fliken Nyheter og Diverse), lære å ta imot beskjeder, vente på tur, lytte til andre, sitte stille i en samlingsstund, delta på aktiviteter, nysgjerrig til omgivelsene, lære å undre seg, matematiske begreper, etc.......