Eiksmarka Barnehage

Eiksmarka Barnehage er en privat barnehage i Bærum Kommune. Den ble etablert av foreldre på Eiksmarka i 1996. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak og det er foreldrene i barnehagen som står som eiere. Barnehagen har en flott beliggenhet med grønne omgivelser, store gressletter, fotballbinge, gangveier og kort vei til skog og turområder. Barnehagens uteområdet ble renovert i 2010.

Eiksmarka - en grønn miljøbarnehage


Barnehagen vår er godkjent som en miljøbarnehage. Det grønne flagget på bygningen viser at barn og voksne stadig jobber med miljøbevissthet.
Hvert år har vi et miljøprosjekt som avsluttes rundt påsketider. Vi lager en prosjektrapport som sendes inn til Grønt Flagg Norge/FEE for godkjenning.

Under fliken Dokumenter og Årsplan vil du finne informasjon om vårt arbeid med GRØNT FLAGG.Alle prosjektrapportene er lastet opp.

FUB - Foreldreutvalget i barnehager

Visste du at i Bærum har vi et eget styre for Foreldreutvalget i barnehager?

FUB representerer foreldre i både kommunale- og private barnehager. Vår rolle er å følge opp aktuelle saker i barnehagesektoren ovenfor kommunen. Vi er høringsinstans i aktuelle saker, og vi har jevnlige møter med både kommunalsjef for barnehager og med utvalgsleder i Sektorutvalget for barn og unge.

Hva betyr dette for deg? Jo, du kan ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer angående driften i barnehagen din, hvis du har lest noe om hva kommunen skal gjøre med barnehagene som bekymrer deg, eller dersom du generelt lurer på noe om barnehagen din. Vi kan gi deg svar, eller ta opp din bekymring med kommunen.

Vi kan nås på Mail: baerumfub@gmail.com Facebook: FUB Bærum

Styret for 2016-2018

Leder er Linda Mari Bergwitz fra Helset barnehage, øvrige medlemmer er
Beate Lien foreldrerepresentant fra Gartnerveien spesialbarnehage, Eva Kosberg fra Ståvi barnehage og Pernille Huseby fra Stabekk barnehage

Samarbeid - fleksibilitet

Vi har til tider studenter i praksis fra spesiallærerutdanningen fra Universitetet i Oslo, og vi har i flere omganger hatt lærlinger og kandidater på arbeidstrening. Dette gir oss både ny kompetanse og innsikt i ulike utdanningsinstitusjoner, vi reflekterer over egen praksis og et veilederansvar for de som er i læring.

Hjelp - vi er på TV!

Klikk for å endre bilde
TV2 og GodMorgen Norge har invitert oss flere ganger til opptak
Vi har sunget med
  • Pulverheksa
  • Kaptein Sabeltann
  • Mummitroll-filmen m intervju
  • Skrimmel-Skrammel
  • Luciafeiringer
  • Vår 17. mai feiring
Barna storkoser seg når vi viser opptaket senere - på storskjerm.

Noen av opptakene finnes på CD hos daglig leder. Vi har ikke tillatelse til å legge ut på nettsidene våre.