Overgang skole

Siste våren før skolestart: Foreldre og barnehage skal sammen fylle ut overgangsskjema. Denne sendes deretter fra barnehage til den aktuelle skolen.

Overføringsskjema informasjon som skal overføres til skolen.
Informasjon til foreldre om overføring til skole
Skjema - oversikt over hva som skjer når....
Bærum Kommune har laget felles forpliktende rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Her følger en link til kommunens nettsider.
Rutiner